Våre turer

Våre turer:

Post 23 Ellendalsvatnet er 

en såkalt umerket post. Her har trimgruppa ingen aktiv avtale med grunneier og all ferdsel må skje på eget ansvar iht. Friluftslovens bestememmelser. Overordnet gjelder disse reglene: "I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Det har vært jobbet med alternativ sti på andre sida av elva, men vanskeligheter med kryssing av elveløpet har foreløpig satt prosjektet på vent.