Skiløypene

Oppdatert løypestatus:

Løypene er scooterkjørt og har kun et spor. Vær varsom i uoversiktlig terreng da traseen kan være noe svingete.


06.04.2020:  Løypene Lakselvbukt-Djupen-Langdalsporten er oppkjørt.  Ca 22 km løyper. Parkering Coop Lakselvbukt og Djupen.


06.04.2020:  Løypene Jomyrene-Goverdalen oppkjørt. Ca 7 km løyper. Parkering ved inngang Goverdalen.


09.04.2020:  Løypene Lakselvbukt-Kaffeholla-Ellendalen-Langdalsporten kjørt.


09.04.2020:  Jomyren-Bergly-Goverdalen kjørt. Parkering ved Goverdalen.


11.04.2020:  Lakselvbukt - Kaffeholla - Skoggårdvaras kjørt idag tidlig.


12.04.2020:. Jomyren-Bergly-Goverdalen kjørt.


15.04.2020:  Lakselvbukt - Kaffeholla - Skoggårdvarras kjørt kl 2200


16.04.2020:  Jomyren - Bergly kjørt. Sporene opp til Goverdalposten er ok.