Skiløypene

Oppdatert løypestatus

Generell info:

Løypene er scooterkjørt og og er sporsatt med enkeltspor. Vær varsom i uoversiktlig terreng da traseen tidvis er kupert, kombinert med noe "svingete" nedkjøringer. 


I sesongen 2021/22 har det vært åpne løyper i store deler av vår langstrakte trase. I alt fire scooterførere har hjulpet til for å holde skiløypene mest mulig åpne. 


Kommende vår/sommer/høst må vi dra i gang litt dugnadsarbeid for å utbedre skitraseen vår. Noen plasser er det krevende utforkjøringer i kombinasjon med svinger, noe som kan være utfordrende å mestre på tynne langrennski. Andre plasser har vi en del ujevnheter i terrenget som lett kan forbedres med enkle grep.