Fotogalleri
Ellendalsvatnet
UTSIKT INNOVER I RYPDALEN
BRUA VED BAJADUS
KAFFEHOLLET
SKOGGÅRDVÁRÁS
NJUNNÁS
HOMPAN
ELLENDALSHAUGEN
HOMPAN
1000-METEREN
NJUNNÁSCHOKKA
RYPDALSBRUA
SKULVAVATNET
Oversiktsbilde fra Lakselvbukt mot Lakselvdalen
BLÅISEN
BREVATNET
800-METEREN
Utover mot posten på Skulvatinden
RYPEDALSVATNET
BLÅISEN
GOVERDALEN
KAFFEHOLLET
BLÅISEN
RASMUSTINDEN
UNDER ÅPNING AV TURLØYPENE
BLÅISEN
Nedover Goverdalen ca. 1 km ovenfor Goverdalposten
1000-METEREN
BLÅISEN
JUNGELSTEDET
BLÅISEN
Ellendalsvatnet
JUNGELSTEDET
Utsikt fra øverste del av Ellendalen.
UNDER ÅPNING AV TURLØYPENE
BLÅISEN
FRA NJUNNAS
LANGDALSFOSSEN
Måneskinnstur til Hompan
Fra Ellendalshaugen
På ski mellom Rypdalsvatn og Reingjerdet
Fra posten ved Rypdalsbrua
Navnløst vann øverst i Goverdalen
SKILTJUNGEL
FRA BLÅISEN
Fra Skulvadalen og videre sørover opp Lakselvdalen
Fra Hompan
LANGDALSFOSSEN
Utsikt mot Njunnaschokka
Fra posten i Goverdalen
MOT NJUNNASCHOKKA
Utsikt mot vestsida av Sørfjorden tatt fra Blåisen
GOVERDALEN
Infotavle ved Njunnas
Blåisen i retning mot Holmbukttinden