Turkonkurransen

Trimpostkassene i Lakselvbukt


Konkurranseregler:


  • Helårlig konkurranse fra januar til desember


  • Hver post gir 1 poeng, uansett gradering


  • Premiering med turkrus hvert år i januar etter følgende inndeling:


          - Barn 0-7 år må ha oppnådd minst 10 poeng

          - Barn 8-15 år må ha oppnådd minst 20 poeng

          - Alderen 16-65 år må ha oppnådd minst 30 poeng

          - Over 65 år må ha oppnådd minst 10 poeng


Manuell registrering:
For å bli med i konkurransen oppretter du profil på

https://www.telltur.no/brukerregistrering

Velg Ishavskysten friluftsråd og deretter turkonkurransen "Lakselvbukt turkonkurranse". Registreringskoden du skal bruke , vil du finne under lokket på postkassene. Når du har vært på en post, logger du deg så inn på telltur og registrerer turen. Alt dette er gratis. Alternativt kan du laste ned skjema fra denne hjemmesiden og levere dette til trimgruppa innen 10. januar.


Registrering i app:

1: Gå inn på:  https://www.telltur.no/brukerregistrering og lage dere en bruker. Viktig at dere her velger tilhørende friluftsråd som er Ishavskysten. Det er lurt å la både din bruker på telltur og norgeskart stå pålogget fast. 

2. last ned appen Norgeskart friluftsliv (må være premiumversjon som har et årlig abb. på kr 59,-).

3. Logg inn på norgeskartappen med brukeren du registrerte i telltur

4. Gå inn på norgeskart, under menyvalget Telltur får du beskjed om å laste ned lokal kart. Gjør dette.

5. Meld deg på Lakselvbukt turkartkonkurranse fra denne siden: 

https://www.telltur.no/friluftsrad/ishavskysten

6. Når du er i nærheten av en post og åpner norgeskartappen vil du nå få mulighet å sjekke inn, altså registrere turmålet. Dette kan også gjøres manuelt med koden du finner i postkassen.